ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS For NPAEs

ร่างประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง TFRS For NPAEs เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ อ่านเพิ่มเติม : http://www.tfac.or.th/Article/Detail/128752 ข้อมูลอ้างอิง : สภาวิชาชีพบัญชี : www.tfac.or.th

×

ข่าวสาร


Copyright © 2020-2024 cws-accounting.com all right are reserved.